Recent Astrology Diploma Graduates

Anni Guo, Dip. LSA

Yang Yang, Dip. LSA

Qin Shi, Dip. LSA

Yanfang Mei, Dip. LSA

Yang Lv, Dip. LSA

Yun Shen, Dip. LSA

Wenjuan Qian, Dip. LSA

Qinglong Yu, Dip. LSA

Yu Yu, Dip. LSA

Encan Hu, Dip. LSA

Liling Liu, Dip. LSA

Jing Liao, Dip. LSA

Jingning Wang, Dip. LSA

Yuedan Luo, Dip. LSA

Zhen Li, Dip. LSA

Yu Xiao, Dip. LSA

Ye Hu, Dip.LSA

Youyang Li, Dip. LSA

Claire Brinkman, Dip. LSA

Xiaojing Liu, Dip. LSA

Lingfang Liu, Dip. LSA

Kelly Marie Winter, Dip. LSA

Julia Miles, Dip. LSA

Juan Li, Dip. LSA

Yanyu Wu, Dip. LSA

Deborah Perera, Dip. LSA

Qiqi Chen, Dip. LSA

Mandi Lockley, Dip. LSA

Trish Marin, Dip. LSA

Gill Bell, Dip. LSA

Susan Lionti, Dip. LSA

Leena Chauhan, Dip. LSA

Dawn Mahlow, Dip. LSA

Recent Astrology Certificate Holders

Pemra Ugural

Mark Periklis

Jiang Yu Jie

Kamile Cekunove

Haifa Rashed

Recent Tarot Certificate Holders

Charlotte Rice

Ellen Sinclair

Esme Luo

Jiayu Zhang

Jilian Li Miller

Kyera Starr

Langhui Feng

Lev Krasnoselskiy

Meng (Ruby) Guo

Michael James Gray

Nuo Shi

Owen Sheehy

Qingxin Zhang

Sabrina Luo

Scarlett Rosemary Thomson

Sheila Carvalho Monteiro Bento

Shizhuo Cao

Talia Sanz

Trishan Singh

Vladislava Kytlerova

Wang Wenjing

Wen Ling Ma

Xinya Guo

Xinyi Wang

Xiyu Huang

Yidi XIAO

Yuxiao Zhang

Heidi Campbell

Gilly Catt

Pauline Reid-Brown

Margaret Roberts

Dee Robinson

Yuhan Shi

Laura Young  

Sophie Clark

Danne Fu

Yunzi Han

Debra Hardy

Alan Cui Huaizhou

Johanna Lloyd

Andrea Munno

Tuck-Cheek Phung

Beth Scannell

Nancy Searle

Brigitte Seidl

Mark Veroneau

Shengrong Bao

Carlotta Giles

Sukhy Nijjar

Yuan Qi

Echo Wang

Karen Wright

Yuxin Zhao

Nicola Brougham

Olga Jaffe

Joe Morgan

Alison Mudway

Elain Papworth Vasconcellos

Linda Saint

Karen Olivares Stasiw

Dinaz Trudeau

Hatti Williams

Recent Hand Analysis Diploma Holders

Barb Angel

Tracey Overton-Murphy